top of page

Om Optocom

Optocom AB - Speciallist på Fibernät

Optocom är ett företag som har specialiserat sig på att bygga framtidssäkra fibernät. 

Med stort intresse och nyfikenhet på byggmetoder, svetsar och mätinstrument så ser vi till att vi håller både kunskap och maskinparken uppdaterad.

Vi ser också till så att vi har de certifikat och utbildningar som behövs för att möta branschens krav

IMG_1456.JPG
Om Optocom: Inner_about
bottom of page